Кантората извършва консултации както по лични, така и по търговски казуси. Изготвяме и консултираме всякакъв вид договори , споразумения и други юридически документи, съгласно необходимостта на клиента и законодателството. Нашите юристи ще осигурят Вашата правна защита.